Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ 15/2019 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2019 Β΄ ΕΣΣΟ (Μάρτιος 2019) στην Πολεμική Αεροπορία. Οι στρατεύσιμοι, που έχουν κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2019 Β΄ ΕΣΣΟ, μπορούν μέσω της διαδικασίας  ... Διαβάστε περισσότερα

 

Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2019 Γ' ΕΣΣΟ (Αύγουστος 2019) του Πολεμικού Ναυτικού υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας... 3133651655

  1. Γνωρίζεται ότι, ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) για τον Στρατό Ξηράς (ΣΞ) επανακαθορίζεται από έξι (6) σε τέσσερις (4) κατ’ έτος (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο).
  2. Ως εκ τούτου, η κατάταξη της 2019 Β΄/ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς θα... Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 180/2018 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2019 Α΄ ΕΣΣΟ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019) στο Στρατό Ξηράς. Οι στρατεύσιμοι, που έχουν κατανεμηθεί στο Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2019 Α΄ ΕΣΣΟ, μπορούν μέσω της διαδικασίας  ... Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ 189/2018 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2019 A΄ ΕΣΣΟ (Iανουάριος 2019) στην Πολεμική Αεροπορία. Οι στρατεύσιμοι, που έχουν κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2019 Α΄ ΕΣΣΟ, μπορούν μέσω της διαδικασίας  ... (806) 450-7275

mnemotechnic