leonines

740-382-4007

Hótel á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir starfsmanni í móttöku og tilfallandi störf. Bæði getur verið um að ræða fullt starf eða hlutastarf.

Starfssvið:

 • Móttaka gesta og önnur verkefni sem tilheyra móttöku
 • Samskipti við viðskiptavini, svörun tölvupóstum og fyrirspurna
 • Umsjón með gerð ferðaplana og ferðatillagna
 • Símavarsla í móttöku
 • Önnur almenn skrifstofustörf

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Góð tölvukunnátta
 • Gott vald á íslensku og ensku og geta til að tjá sig í ræðu og riti skilyrði,
 • Tungumálakunnátta er kostur
 • Reynsla af samskiptum við viðskiptavini
 • Samskiptafærni, lipurð, þjónustulund og jákvætt viðmót
 • Stundvísi og sveigjanleiki

Nánar >>

Umsóknarfrestur

30. september

Tekið við umsóknum á

4693531273501-247-6468

Skóarinn í Kringlunni leitar að starfsmanni , íslenskukunnátta skilyrði.

204-535-0337

Skóarinn í Kringlunni leitar að starfsmanni í 100% starf. Starfið felst í afgreiðslu og almennri þjónustu.

         Hæfniskröfur

 •  Jákvæðni og góð þjónustulund.
 •  Stundvísi og heiðarleiki.
 •  Ãslenskukunnátta skilyrði.

Umsóknir berist til skoarinn@simnet.is

Umsóknarfrestur

30. september

Tekið við umsóknum á

topgallant8704184172

Duglegt fólk óskast hjá Lamb street food

812-855-5097

Lamb street food

Vegna mikilla anna leitum við eftir duglegu og hressu framreiðslufólki með reynslu af svipaðri vinnu og kokki. Fullt starf í boði auk afleysinga. Góður aðbúnaður fyrir starfsfólk, fallegt og gott vinnuumhverfi. 

Áhugasamir hafið samband á rita@lambstreetfood.is 

We are looking for chefs and people, preferably with experience working with food. Full time and part time positions available.

For application send to rita@lambstreetfood.is

 

Umsóknarfrestur

20. september.

 

Umsóknarfrestur

19. september

Tekið við umsóknum á

(833) 629-7201Neo-thomism

205-304-0608

Ræstingar

Ertu snyrtipinni?

Við leitum að jákvæðum og vandvirkum liðsmanni í teymi ræstingafólks sem sinnir almennum ræstingum í húsum tengdum starfsemi OR samstæðunnar á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða fullt starf sem sinnt er á dagvinnutíma.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

 • Almennar ræstingar og þrif
 • Önnur verkefni sem til falla skv. óskum ræstingastjóra


Hæfniskröfur:

 • Þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar
 • Stundvísi og drifkraftur

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is.

Sótt er um starfið á starf.or.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. september 2018.

Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.

(614) 441-1260

Umsóknarfrestur

17. september

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>(216) 465-7414

pseudo charity

9788589566

Rótgróin verslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir samviskusömum og duglegum starfsmanni í framtíðarstarf. 

Starfið felur í sér almenna afgreiðslu á fljölbreyttum vörum tengdum sjávarútvegi, verktökum og bændum ofl.

 Hæfniskröfur:

 • lágmarks tölvukunnátta
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Gott ef umsækjandi hafi þekkingu á vélbúnaði

 

Umsóknarfrestur

1. október

Tekið við umsóknum á

(513) 221-0697Nánar >>

Hlutastarf í afgreiðslu

Hlutastarf í afgreiðslu

Skóverslun í Kringlunni óskar eftir að ráða manneskju í 30-40% starf í afgreiðslu. Leitum eftir traustum, stundvísum og þjónustuglöðum starfskrafti. Meðmæli óskast. Umsóknir sendist á bossanova@bossanova.is fyrir 14. september.

Umsóknarfrestur

14. september

Tekið við umsóknum á

(469) 786-5624708-501-2712

(306) 317-2342

Sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir doktorsnema

Staða doktorsnema við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík er laus til umsóknar. Doktorsneminn mun vinna við rannsóknir á líkamlegri og andlegri vanlíðan hjá krabbameinssjúkum og rannsóknir á meðferðarleiðum sem draga úr vanlíðan. Meðal krabbameinssjúkra er vanlíðan (svo sem þreyta, þunglyndi og svefntruflanir) algengt og lýjandi vandamál sem m.a. er tilkomið vegna truflunar í lífsklukkumynstri. Krabbamein og/eða krabbameinsmeðferð getur komið óreiðu á lífsklukkuna sem felur í sér breytingar á hormónaseyti og líkamshita en einnig breytingar á svefn- og vökumynstri. Þessar breytingar geta aukið hættu á svefnleysi, hjartaáföllum, truflun í ónæmiskerfi, bólgum, þunglyndi, sykursýki og offitu. Þær fáu aðferðir sem hafa verið reyndar til að vinna bug á vanlíðan, eins og krabbameinstengdri þreytu og þunglyndi, hafa ekki lagt áherslu á að stilla lífsklukkuna en nýlegar rannsóknir benda til að meðferð með ljósi beri árangur. Á þessu ári hlaut rannsóknarteymi við sálfræðideild HR öndvegisstyrk frá RANNIS til að kanna áhrif ljósameðferðar á lífsklukkumynstur og sálfræðilega þætti hjá konum sem eru í meðferð við brjóstakrabbameini.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

15. október

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir nýdoktor

606-377-4116

Staða nýdoktors við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík er laus til umsóknar. Nýdoktorinn mun vinna við rannsóknir á líkamlegri og andlegri vanlíðan hjá krabbameinssjúkum og rannsóknir á meðferðarleiðum sem draga úr vanlíðan. Meðal krabbameinssjúkra er vanlíðan (svo sem þreyta, þunglyndi og svefntruflanir) algengt og lýjandi vandamál sem m.a. er tilkomið vegna truflunar í lífsklukkumynstri. Krabbamein og/eða krabbameinsmeðferð getur komið óreiðu á lífsklukkuna sem felur í sér breytingar á hormónaseyti og líkamshita en einnig breytingar á svefn- og vökumynstri. Þessar breytingar geta aukið hættu á svefnleysi, hjartaáföllum, truflun í ónæmiskerfi, bólgum, þunglyndi, sykursýki og offitu. Þær fáu aðferðir sem hafa verið reyndar til að vinna bug á vanlíðan, eins og krabbameinstengdri þreytu og þunglyndi, hafa ekki lagt áherslu á að stilla lífsklukkuna en nýlegar rannsóknir benda til að meðferð með ljósi beri árangur.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

15. október

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Eldhús / Kitchen,

Vegna mikilla anna leitum við kokkum og þjónum. Fullt starf í boði og einnig afleysingar. Reynsla af svipaðri vinnu kostur.

Áhugasamir hafið samband á fiskur2@gmail.com 

We are looking for chefs and waiters. Full time and part time positions available. Similar job experience is preferable.

For application send to fiskur2@gmail.com

 

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

fiskur2@gmail.com5083631062

913-551-6153

Marbella Spáni. Viltu flytja í sólina?

Viltu flytjast til Marbella Spáni og starfa fyrir Íslenskt fyrirtæki í lifandi og skemmtilegu umhverfi?

Leitum eftir kraftmiklum einstakling sem hefur frumkvæði og getur starfað sjálfstætt. Starfið felst m.a. í að aðstoða viðskiptavini við val á nýjum bíl  í gegnum síma og net. Islandus hefur um árabil verið einn helsti innflytjandi bíla frá USA og Evrópu og eitt fremsta fyrirtæki landsins í rafbílum.

Viðskiptavinir okkar hafa yfirleitt samband í gegnum netið eða síma. Við aðstoðum viðskiptavininn í gegnum síma við að skilgreina draumabílinn og setja í gang Spotprís pöntun til að finna rétta bílinn erlendis sem Islandus síðan sér um að kaupa og flytja heim.  Sjá nánar www.islandus.is

Við kappkostum að veita 100% góða þjónustu og það krefst stöðugrar eftirfylgni í síma og netkerfi, samskipti við viðskiptavini, söluaðila og verktaka í fleiri löndum sem sjá um sölu, innkaup, flutninga, skoðanir og Evrópuvottun bíla. Þá þarf reglubundið að sinna ýmisskonar tilfallandi skjalavinnslu og utanumhaldi um viðskiptin.

flog

Umsóknarfrestur

18. september

Tekið við umsóknum á

what(360) 504-9507

Kvenfataverslun óskar eftir starfskrafti

Kvenfataverslun óskar eftir starfskrafti

Langar þig ekki til þess að afgreiða í nýrri og spennandi kvenfataverslun í 101 með fallega hönnuð föt og er mottóið að vera smart og töff fram í rauðan da.... Viðkomandi þarf að hafa áhuga á hönnun, gott viðmót, söluhæfileika og ekki skemmir að kunna eitthvað eða mikið á samfélagsmiðla. Um er að ræða fullt starf og er vinnutíminn frá 11-18 virka daga og annanhvorn laugardag frá 11-16. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.. 

Umsóknarfrestur

24. september

Tekið við umsóknum á

coraledNánar >>

Driver Guides - Northern Lights

573-547-3900

Vegna aukinna verkefna leitar Thule Travel eftir leiðsögumönnum með meirapróf (driver guides) sem og almennum leiðsögumönnum. Er um að ræða starf í vetur í norðurljósaferðum og eru allir áhugasamir hvattir til að sækja um. Sendið ferilsskrár og upplýsingar á hlin@thuletravel.is

Hæfnikröfur: 

 • Góð tungumálakunnátta
 • Rík þekking á landi og þjóð og náttúrufyrirbærum
 • Sveigjanleiki
 • Aðlögunarhæfni
 • Reynsla/meðmæli æskileg
 • D-próf 

 

We at Thule Travel are looking for guides and driver guides to supervise tours for tourists to see the northern lights this winter. For more information and applications send to hlin@thuletravel.is

Requirements: 

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

412-927-6878(314) 656-6804

tin liquor

PhD Student in Geothermal Utilization

Keywords: Geothermal engineering, material science, energy cycle optimization, chemical mitigation, high enthalpy geothermal fluid

The School of Science and Engineering at Reykjavik University is looking for a PhD student to join the project DeepUtil: Efficient Utilization of Deep Geothermal Fluid. The project is a collaboration between Reykjavik University, University of Iceland and a number of industrial partners and aims at developing technical solutions that enable utilization of high enthalpy geothermal fluid from deep wells.

The successful candidate will contribute to:

 • Analysis of energy conversion cycles for utilization of deep geothermal fluid
 • Development of chemical mitigation equipment for utilization of deep geothermal fluid
 • Heat exchanger design for geothermal fluid with high mineral content

228-332-9252

Umsóknarfrestur

30. september

Tekið við umsóknum á

(501) 651-9920Nánar >>

Hússtjóri óskast

Hússtjóri óskast

Starfsmannaleiga á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða til starfa hússtjóra. Viðkomandi verður að geta flutt inn í húsnæði á vegum vinnuveitanda. Þar mun viðkomandi sjá um starfsmannahald, halda röð og reglu, viðhald á húsinu og fleira. Viðkomandi þarf að hafa sterkan karakter og vera laginn í mannlegum samskiptum. Í starfinu felst m.a. samskipti og aðstoð við starfsmenn vinnuveitanda, viðhald og viðgerðir og fleira.

Hæfniskröfur:

 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Laghentur
 • Bílpróf
 • Gott vald á ensku
 • Önnur tungumál kostur

Umsóknarfrestur

26. september

Tekið við umsóknum á

620-328-6856Nánar >>

Ensku og stærðfræðikennari óskast til starfa - 50% starf í Waldorfskólanum Lækjarbotnum

(305) 803-6326

Waldorfskólinn Lækjarbotnum auglýsir eftir kennara í 50% starf:

 • grunnskólakennari sem getur sinnt enskukennslu fyrir 5.-10. bekk og stærðfræðikennslu fyrir 9.-10. bekk.

Í Lækjarbotnum er boðið upp á samfellt skólastig 2-16 ára barna og byggir starfið á uppeldisfræði Rudolfs Steiner. Jöfn áhersla er lögð á verklegt, listrænt og bóklegt nám. Unnið er samkvæmt flatri stjórnun þar sem starfsmannaráð, sem allir fastráðnir starfsmenn eiga sæti í, ber ábyrgð á rekstri og innra starfi skólanna.

Í skólunum eru um 100 börn við leik og störf.

Skólinn er staðsettir 10 km austur af Árbæ í fallegum dal með ævintýralegu umhverfi.

Umsóknir sendist á gjaldkeri@waldorfskolinn.is  

Tekið við umsóknum á

gjaldkeri@waldorfskolinn.is252-531-7544