TAX PL
DE
Strona g³ówna TAX
901-524-8836
(204) 241-0368
(760) 229-9395
3183883760

"Pañstwo jest bogate bogactwem swych obywateli"

Adam Smith

Kancelaria Doradztwa Podatkowego TAX - B. P. Stramscy sp. j.

"Przyrzekam, ¿e jako doradca podatkowy bêdê wykonywaæ ten zawód kieruj±c siê dobrem swoich klientów, z ca³± sumienno¶ci± i rzetelno¶ci±, zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej. Poznane w zwi±zku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich".

Rota ¶lubowania doradcy podatkowego

Copyright: 2010 503-585-1944

Projekt i wykonanie: (225) 623-3985